Stefan Otto

Skaraborgs Lasarett, 2016

"Det Dolda" för Skaraborgs Lasarett, Västra Götalandsregionens kulturförvaltning/ Västfastigheter, 2016. Gestaltningen består av en rums/takinstallation och två stycken glasmontrar. I rumsinstallationen har utrymmet emellan innertak och bjälklag fyllts med en mängd objekt; olika rör, en cykel, diverse husgeråd, kläder etc. Sedan har hela utrymmet samt objekten rödmålats och ljussatts med LED-belysning och innertakets 60x60cm-plattor har bytts ut mot transparent akrylglas. En accent i linoliummattan under har också lagts till och korresponderande delar skurits ut från ett väggparti. Glasmontrarna består av silikonmonterat 8mm optiwhite glas, med spegelglas på kortändarna samt en överliggar av glas & aluminium. De är monterade i vägg mot golv och kan ses både från rums och korridorsidan. Landskapen har en aluminiumstomme och består i övrigt av gips, balsaträ, flock, färg, plaströr, eldon etc. Det är ljussatta med varsin LED-ramp infälld i respektive vägg.