Stefan Otto

Layers of Pink/ No Ragrets - 2018/19

 

Recension Sydsvenska Dagbladet.

Stefan Otto – No Ragrets, Stene Projects 190418-190525 + Layers of Pink, Wadström Tönnheim Gallery, 181117 - 181215

Det är måleri men ändå inte – Stefan Ottos fotografier sammanför en mångbottnad process till en och samma bild. Ett fotografi projiceras på en duk, sedan målas en ny bild på en plexiglasskiva placerad framför. I mötet med färgen framträder delar av det projicerade fotografiet men också spår av en alltmer abstrakt målerisk gest. När bilden sedan är klar låter Stefan Otto fotografera av den. Arbetsprocessen blir en metafor för de skikt och lager som skapas när vi försöker fånga en förgänglig känsla eller förnimmelse.

I utställningen Layers of Pink vänder Stefan Otto sina tidigare undersökningar kring historia,minne och representation inåt mot det egna jaget genom ett mer symbolladdat bildspråk. Ett försök att bena upp människans väsen lager för lager. I objekten märks en uppgivenhet inför den befästa rollen som man - könet. Vad ser vi i spegeln? Jaget frågar sig om det finns en skuld att betala. I de näst intill emblematiska målningarna och i utställningens övriga verk tycks det pågå en balansakt mellan det privata och det politiska. Ett laddat vågspel i ingemanslandet däremellan. 

Stefan Otto, född 1969, bor och arbetar i Stockholm där han också gick ut Kungliga Konsthögskolan 2001. Han har haft flera utställningar både i Sverige och internationellt samt deltagit i flera grupputställningar. Han har gjort ett antal uppmärksammade offentliga uppdrag och han finns representerad i ett flertal konstsamlingar, bland annat på Malmö Konstmuseum, Sørlandets Kunstmuseum i Norge och Statens Konstråd.