Stefan Otto

Great review of my show at Stene Projects Gallery in Svenska Dagbladet! (SWE)

Stefan Otto tittar bakom masken på den stereotypa manligheten i sin konst. Med subtila blinkningar till filmer av Stanley Kubrick, där machomän på olika vis spårar ut, påminner oss de olika lagren i Ottos bilder om att ingenting, inte ens stöddiga alfahannar, är entydigt. Håkan Nilsson, Publicerad  

Stefan Otto "No Ragrets"