Stefan Otto

Double Surface, 2012

I utställningen Double Surface står måleri och skulptur som frysta ögonblick av ett tänkt skeende, med ett före och ett efter. I Stefan Ottos målningar möts fotografi och måleri i en analog och digital process. Projektionen av fotografiet blir till en duk. Fotografiet är i detta sammanhang inte en komplett och klar representation som vi vanligtvis förknippar det med, det är en ingång och en grund till något att arbeta vidare med.

De senaste åren har han fördjupat sig i iscensättningen av en egen upplevd verklighet. I arbetsprocessen blir skulpturerna, oljefärgen och bearbetningen av fotografierna ett instrument för att ta sig an tidigare platser och förnimmelsen av dem. Tidsdimensionen aktualiseras även i en serie skulpturer, det är lämningar av färg. Det kan vara spår av något som redan fullbordats eller så representerar de en begynnelse på något helt nytt.
Stefan Otto ifrågasätter vår uppfattning om verkligheten, vem vi är och våra värdegrunder. Han konstruerar en bildvärld där verkligheten tillåts att vara osäker och öppen. Allt existerar i en slags obestämbar rörelse mellan de olika lagren av vår komplexa verklighet. Sammanfattningsvis så är det ett försök till att visualisera; det mekaniska, abstraktionen och representationen. En egen konstruktion av ett förflutet och en framtid.

// Peter Bergman

 

Recension Dagens Nyheter

Recension Konsten