Stefan Otto

Descent 2015/16

 

 

Stefan Ottos konstnärskap rör sig kring minnet, eller snarare vår föreställning kring vad som är ett minne. Vad består det av, vilka beteendemönster skapar det hos oss, och hur styr det vårt sätt att se på världen. I måleri, foton och videoverk bearbetar han verkliga händelser och upplevelser, lägger till, drar ifrån och omformar.

I utställningen Descent har Stefan Otto utgått från färgen som material och meningsbärare både i en serie fotografier och en videofilm. Hans fotografier bär spår av fotoalbumets landskap och upplevelser, men har i olika lager bestryks med oljefärg och artefakter tills resultatet blir något annat. Föreställningen om vad som egentligen har skett bleknar och likt ett minne blir det förflutna svårt att fånga.

I videofilmen Descent ser vi en stad i förfall, mörk, graffitti på fallfärdiga huskroppar, där stora färgsjok faller ner i gränderna och sprider sig likt dammolnen efter ett ras, eller ett bombanfall. Färgen förvandlas till ett hot, eller ett dystopiskt förebud. 

 

// Mattias Tönnheim