Stefan Otto

Helsingin Sanomat, kultur 22/1-2015

(SWE)

Utställning om nazistmorfar berör

Svenska Stefan Otto får besökaren att gå i en vilsen mans skor.

Hur skulle det kännas om allt du trott på skulle visa sig vara fel och hela din värld rasade samman? Tänk om du plötsligt förstod att du gjort dig skyldig till något hemskt?Detta hände den svenska konstnären Stefan Ottos (f. 1969) morfar. Han stödde nazisterna och tjänade i tyska förband under andra världskriget. Strax innan krigets slut lyckades han fly från Röda arméns fångläger i Rumänien.

De följande tre åren vandrade morfadern genom ett Europa i ruiner sökandes efter sin familj. Samtidigt fick han bevittna kollapsen av sina ideal och all förstörelse de medfört. Ottos vemodigt vackra utsällning är ett försök att behandla morfaderns öde och betydelsen av dess minne. Utsällningen tvingar besökaren att gå i skorna på en man vars illusioner brustit och som på många sätt gått vilse i livet. Utsällningen ställer samtidigt frågan om hur yngre generationer borde leva med förfädernas synder. Det personliga anslaget och dialogen mellan de olika perspektiven ger en gammal fråga en exceptionellt human dimension.Utställningen består av ett videoverk, olika bildmaterial och morfaderns säregna dikter och får sin kraft av denna bakgrundshistoria Den knyter samman de antydande bilderna och de andra elementen och skänker dem en röst. 

Harri Mäcklin