Stefan Otto

Whiteout 2002

Whiteout - Photoseries, siliconmounted on plexiglass, 50x70cm, 2002