Stefan Otto

Whiteout 2002

Whiteout no10, 20x35cm, siliconmounted on plexiglass - 2002
1/9