Stefan Otto

Whiteout 2002

Whiteout no9, 20x35cm, siliconmounted on plexiglass - 2002
2/9