Stefan Otto

Whiteout 2002

Whiteout no3, 50x70cm, siliconmounted on plexiglass - 2002
6/9